“Parametrik İşletme Kuralları ile İklim Değişikliği Senaryoları Altında Hazne İşletme Optimizasyonu” projesi başlıyor.

Yayınlanma Tarihi: 31-03-2021

Balıkesir Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilecek “Parametrik İşletme Kuralları ile İklim Değişikliği Senaryoları Altında Hazne İşletme Optimizasyonu” başlıklı projede;

İklim değişiklikleri altında baraj haznelerinin optimum işletilmesi, sürdürülebilir kalkınma amacıyla su kaynakları sistemlerinin güvenilirliğini artırmak ve farklı sektör taleplerine su sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde GCM ve emisyon senaryosu kullanımı ile projeksiyonların yapılmasına ilişkin akademik ve kurumsal çalışmalar nispeten yeni olup bunlar genelde iklim değişikliğinin mekanizmalarını anlamaya ve hidro-meteorolojik kuraklığın mekânsal-zamansal analizine dayanmaktadır. İklim değişikliğine adaptasyon kapsamında, sulama ve içmesuyu temini araçları olan baraj haznelerinde optimum işletme kurallarının hazırlanması ve sistemin belirsizlikler altında irdelenmesi safhalarına ise henüz geçilmemiştir. Bu göstergelerden hareketle önerilen projede, çoklu GCM ve iklim senaryoları altında hazne sistemlerini optimize etmek için çeşitli HDG kurallarının ve optimizasyon tekniklerinin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca hazne işletme optimizasyonu modellerinden elde edilecek çıktılardaki GCM, senaryo ve işletme kurallarına bağlı belirsizlik unsurlarının ayrıştırılarak yakın gelecek dönem için yorumlanması planlanmıştır. Ulusal ve uluslararası literatürde henüz raporlanmış bir örneğine rastlanmamış olan bu proje ile iklim projeksiyonları altında değerlendirme çerçevesini genişletme ve su temini sıkıntıları yaşayan haznelerimizde karar vericilere yeni işletme bakış açıları kazandırma yönünde önemli bir adım atılması beklenmektedir.