Eğitim Programları

Nisan 2021, Hidrometeorolojik Verilerin Değerlendirilmesi Eğitimi

Mayıs 2021, Yağmursuyu Altyapı Sistemleri Tasarımı

Haziran 2021, İçmesuyu Altyapı Sistemleri Tasarımı

Temmuz 2021, Atıksu Altyapı Sistemleri Tasarımı

Ağustos 2021, Hidrolojik Modelleme Eğitimi

Eylül 2021, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Eğitimi

Eğitimler için ayrıntılı bilgiyi sumer@deu.edu.tr adresinden alabilirsiniz.