MÜDÜR

Prof. Dr. Okan FISTIKOĞLU
Müdür

MÜDÜR YARDIMCISI

Doç. Dr. Ayşegül Özgenç AKSOY
Müdür Yardımcısı

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Birol Kaya
Prof. Dr. Nurdan Büyükkamacı
Prof. Dr. Hülya Boyacıoğlu
Prof. Dr. Talip Güngör
Prof. Dr. Celalettin Şimşek

DANIŞMA KURULU