Projeler

DEBAG-23 no.lu TÜBİTAK Araştırma Projesi (1991-1994)

DEBAG-90/DPT no.lu TÜBİTAK Projesi (1994-1996)

DSİ ile birlikte yürütülen YDABÇAG-489 no.lu TÜBİTAK Araştırma Projesi (1997-1999)

INTAG-A08 no.lu TÜBİTAK Projesi (USLE Modelinin CBS ile Entegrasyonu )(1995-1996)

ENVİR.LG.950779 no.lu NATO Linkage Grant Projesi (1995-1998)

DPT Projesi (USLE Modelinin CBS ile Entegrasyonu )(1996-1998)

IWMI Tarafından Desteklenen ISSP Projesi-Türkiye Çalışmaları (1999-2000)

DSİ ile birlikte yürütülen YDABCAG-100Y102 no.lu TÜBİTAK Araştırma Projesi (2001-2003)

Avusturya, Fransa, İtalya, Fas, Tunus ve Mısır araştırma ekipleriyle yürütülen Avrupa Topluluğu 5. Çerçeve (INCO-MED) Programı SMART projesi (2002-2005) Download

YDABAG-102Y001 no.lu Türk-Yunan İşbirliği projesi (Göl Modellemesİ) (2002-2004)

İtalya, Lübnan, Tunus, Yunanistan, Avusturya, Malta, Ürdün, Filistin, Fas, Türkiye ve Kıbrısl araştırma ekipleriyle yürütülen Avrupa Topluluğu 6. Çerçeve (INCO-MPC) Programı OPTIMA projesi (2004-2007) Download

Portekiz, İtalya, ICS-UNIDO, Lübnan, Mısır, Tunus, Yunanistan, Fransa, Türkiye, Kıbrıs, Romanya, İspanya, Cezayir ve Hırvatistan araştırma ekipleriyle yürütülen Avrupa Topluluğu 6. Çerçeve (INCO-MPC) Programı NOSTRUM projesi (2004-2007) Download

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için yapılan, “Gediz Havzasının, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Kalan Bölümünde Kirlilik Etüdü Projesi” (Kasım 2005-Haziran 2006)

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, “Enabling Activities for the Preparation of Turkey’s Initial National Communication to the UNFCCC” başlıklı ve UNDP-GEF tarafından desteklenen Ulusal İklim Değişikliği Bildirim Projesi kapsamında tamamlanan “Modeling for Climate Change Effects in the Gediz and Buyuk Menderes River Basins” adlı proje (Bu proje sonuçları Türkiye I. Ulusal Bildirim Raporu’nda yer almıştır) (Kasım 2005-Mayıs 2006)

PLEIADeS – Participatory multi-Level EO-assisted tools for Irrigation water management and Agricultural Decision-Support” başlıklı araştırma ve uygulama projesi ( 2006-2009)