Toplantılar

 

05.05.2021

1. Su Şurası Açılış Toplantısı

17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve geleceğe ışık tutması maksadıyla I. Su Şurası gerçekleştirilecektir.

I. Su Şurası kapsamında;

 1. Su Verimliliği,
 2. Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi,
 3. Su Hukuku ve Politikası,
 4. Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri,
 5. Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi,
 6. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum,
 7. Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri,
 8. Su Kaynaklarının Geliştirilmesi,
 9. Tarımsal Sulama,
 10. Depolamalı Tesisler (Yer Altı ve Yer Üstü Barajları, Göletler),
 11. Su, Orman ve Meteoroloji

olmak üzere 11 çalışma grubu yer almaktadır. Çalışma gruplarında Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte 56 farklı üniversiteden 130’a yakın akademisyen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, 33 ulusal sivil toplum kuruluşundan, büyükşehir belediyelerinden ve su kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile su kullanıcılarının da dahil olduğu tüm paydaşlarla birlikte çalışılmaktadır.

Bu kapsamda Merkezimiz Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri konu başlığı altında Şura çalışmalarına destek vermektedir. 

24 Mart 2021 “Suyun Değeri” Çalıştayı