Toplantılar

 

15 Haziran 2023 “DEALING WITH WATER SCARCITY: WATER MANAGEMENT AND DROUGHT PROBLEM IN SOUTH AFRICA” Konulu Seminer 
18 Ağustos 2022 “Şevli Yüzlü (Taş Dolgu) Dalgakıran Topuğundaki Oyulmalar” Konulu Seminer 
26 Mayıs 2022 “İklim ve Kuraklık  Baskısı Altındaki Su Kaynakları için Önemli bir Çözüm: YERALTI BARAJLARI” Konulu Seminer
27 Nisan 2022 “Anadolu’da Su Yapılarının Tarihi Gelişimi” Konulu Seminer
30 Mart 2022 “Meteorolojik ve Hidrolojik Kuraklıkların Belirlenmesi ve Kuraklıkların Karakterizasyonu” Konulu Seminer

18 Şubat 2022 ” Mühendis ve Mimar Sinan’ın Köprüleri ve Su Yapıları” Konulu Seminer  
25 Ocak 2022 “Deniz-Yapı-Zemin Etkileşiminde FLOW3D CFD Uygulamaları ” Konulu Seminer  
16 Aralık 2021 “Açık Deniz Rüzgar Türbinleri” Konulu Seminer  
 

05.05.2021

1. Su Şurası Açılış Toplantısı

17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve geleceğe ışık tutması maksadıyla I. Su Şurası gerçekleştirilecektir.

I. Su Şurası kapsamında;

 1. Su Verimliliği,
 2. Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi,
 3. Su Hukuku ve Politikası,
 4. Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri,
 5. Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi,
 6. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum,
 7. Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri,
 8. Su Kaynaklarının Geliştirilmesi,
 9. Tarımsal Sulama,
 10. Depolamalı Tesisler (Yer Altı ve Yer Üstü Barajları, Göletler),
 11. Su, Orman ve Meteoroloji

olmak üzere 11 çalışma grubu yer almaktadır. Çalışma gruplarında Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte 56 farklı üniversiteden 130’a yakın akademisyen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, 33 ulusal sivil toplum kuruluşundan, büyükşehir belediyelerinden ve su kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile su kullanıcılarının da dahil olduğu tüm paydaşlarla birlikte çalışılmaktadır.

Bu kapsamda Merkezimiz Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri konu başlığı altında Şura çalışmalarına destek vermektedir. 

24 Mart 2021 “Suyun Değeri” Çalıştayı